Adviesbureau ruimtelijke ordening

Op zoek naar een adviesbureau ruimtelijke ordening

In dit blog kun je meer te weten komen over wat een adviesbureau ruimtelijke ordening doet, waar je die zou kunnen zoeken en waar je op moet letten bij jouw zoektocht. Lees wat ruimtelijke ordening inhoudt en wat het juiste bureau voor jou allemaal kan betekenen.   

Ruimtelijke ordening

Hoe wordt de ruimte waarin wij leven optimaal benut? Er wordt bij ruimtelijke ordening rekening gehouden met jou als individu maar natuurlijk ook met gemeenschappelijke belangen, zoals waar komen de lantaarnpalen, de brievenbussen, de reclameborden en de bushaltes. Om er maar een paar te noemen. Het gaat er dus om een zo perfect mogelijke invulling van onze leefruimte te creëren zodat wij allemaal en jij ook tevreden zijn. Een hele opgave! En wie doet dat dan? Het adviesbureau ruimtelijke ordening. Stedenbouwkundigen bepalen de stadsindeling. Het buitengebied moet echter ook planmatig worden ingedeeld. Landschapsarchitecten en landschappelijke adviesbureaus ruimtelijke ordening nemen dat voor hun rekening. 

Wro

Er is een Wet ruimtelijke ordening, de Wro. Deze heeft de oude WRO in 2008 vervangen. Hier staan de regels in opgetekend, die in acht zullen moeten worden genomen bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Ook moet rekening worden gehouden met de planologische kernbeslissingen van de rijksoverheid, de streekplannen van de provinciale overheid en de bestemmingsplannen van de gemeenten. Er zullen dus ongetwijfeld een aantal zaken zijn waar je niet zo heel erg veel van af weet als je jezelf gaat bezighouden met de ruimtelijke ordening in jouw buurt of landgoed of heerlijkheid. Een adviesbureau ruimtelijke ordening inschakelen is dan van het grootste belang en zeer aan te bevelen!   

Advies en assistentie

Een adviesbureau als WDAdvising BV geeft advies. Dat zegt de naam al. Maar een goed adviesbureau zal jou te allen tijde terzijde staan en assisteren bij het ontwikkelen en realiseren van je ruimtelijke plannen. Het is een ingewikkeld proces om de leefomgeving op een adequate wijze in te richten. Vooral als je daar veranderingen in wil aanbrengen. Buren met conflicterende belangen zullen je wellicht in de weg komen te staan en je krijgt te maken met planologische procedures en vergunningen. Door de uitgebreide kennis van het juiste adviesbureau word je van begin tot eind volledig geadviseerd en geholpen. Je kunt denken aan termen zoals: omgevingsvergunning, ontgrondingsvergunning, watervergunning, wijzigingsplan, beheersvordering, structuurvisie en principeverzoek. Duizelt het je al? Je begrijpt het, een adviesbureau ruimtelijke ordening heb je hard nodig bij de verwezenlijking van je ruimtelijke (nieuwe) plannen. Die kan je bijvoorbeeld helpen het nu geldende bestemmingsplan te wijzigen en te overleggen en te corresponderen met betrokken instanties en gemeenten.


Delen